> Servei d’acompanyament per l’actualització del projecte educatiu d’escoles bressol municipals.

> Servei de seguiment i supervisió del funcionament, gestió i model pedagògic d’escoles bressol municipals.

> Servei d’elaboració i actualització del projecte educatiu d’una escola municipal d’educació especial junt l’equip docent.

> Servei de dinamització, cohesió, aprenentatge entre iguals i acompanyament d’un equip docent i el seu projecte de centre.

> Servei d’orientació i assessorament individualitzat per millorar l’ocupabilitat de les persones, donant suport i acompanyament en l’accés a altres recursos ocupacionals municipals.

COL·LABORACIONS:

> Participació en en debats educatius de territori a centres i en debats educatius per famílies, en grup de treball local dorientació educativa i professional i jornades d’innovació educativa municipals. 

> Assessorament pedagògic i avaluació de programes formatius per a diversitat de professionals vinculats a educació i treball amb les persones.

Servei d’acompanyament per l’actualització del projecte educatiu d’escoles bressol municipals.

Servei de seguiment i supervisió del funcionament, gestió i model pedagògic d’escoles bressol municipals.

Servei d’elaboració i actualització del projecte educatiu d’una escola municipal d’educació especial junt l’equip docent.

Servei de dinamització, cohesió, aprenentatge entre iguals i acompanyament d’un equip docent i el seu projecte de centre.

> Servei d’orientació i assessorament individualitzat per millorar l’ocupabilitat de les persones, donant suport i acompanyament en l’accés a altres recursos ocupacionals municipals.

COL·LABORACIONS:

> Participació en en debats educatius de territori a centres i en debats educatius per famílies, en grup de treball local dorientació educativa i professional i jornades d’innovació educativa municipals. 

> Assessorament pedagògic i avaluació de programes formatius per a diversitat de professionals vinculats a educació i treball amb les persones.