SERVEIS QUE OFEREIXO

Per conèixer propostes concretes de projectes i activitats que ofereixo,  cal sol·licitar-ho per correu (esther@estherbalfagon.com) i ho farem arribar personalment.

SERVEIS QUE OFEREIXO

Per conèixer propostes concretes de projectes i activitats que ofereixo,  cal sol·licitar-ho per correu (esther@estherbalfagon.com) i ho farem arribar personalment.

A les persones

> Acompanyament en la criança i suport a la funció educativa de les famílies.

> Orientació educativa I professional de persones.

A les persones

> Acompanyament en la criança i suport a la funció educativa de les famílies.

> Orientació educativa I professional de persones.

A centres i equips educatius

> Acompanyament de diversitat de projectes amb equips educatius.

> Dinamització i impuls de la millora de l’educació i treball en xarxa.

A centres i equips educatius

> Acompanyament de diversitat de projectes amb equips educatius.

> Dinamització i impuls de la millora de l’educació i treball en xarxa.

A les administracions

ÀREA D’EDUCACIÓ:

> Disseny, implementació i seguiment de diferents tipus de projectes educatius.

> Assessorament de models educatius i projectes pedagògics (infantil 0-6, primària i/o secundària).

ÀREA D’ORIENTACIÓ I OCUPACIÓ:

> Recollida de recursos per a l’orientació acadèmica i/o professional.

> Dinamització de projectes d’orientació en municipis.

A les administracions

ÀREA D’EDUCACIÓ:

> Disseny, implementació i seguiment de diferents tipus de projectes educatius.

> Assessorament de models educatius i projectes pedagògics (infantil 0-6, primària i/o secundària).

ÀREA D’ORIENTACIÓ I OCUPACIÓ:

> Recollida de recursos per a l’orientació acadèmica i/o professional.

> Dinamització de projectes d’orientació en municipis.

OBJECTIUS DELS SERVEIS