El meu objectiu és millorar junts l’educació des d’accions de l’administració, amb els centres educatius o amb les famílies. És acompanyar a les persones i institucions en projectes, seguint les noves polítiques i tendències en educació, i aplicar-ho als serveis, a centres educatius i a accions locals.

El centre dels meus projectes són les persones i vetllar pel seu benestar des de l’educació i l’orientació, des d’escoles bressol fins etapes escolars postobligatòries i accés al món laboral.

 

La meva missió és realitzar un seguiment i acompanyament proper de les persones i/o projectes educatius de centres, municipi i/o accions educatives de territori.

Donant un servei :

         • proactiu que fomenti la creació, transferència de coneixement per la millora conjunta de l’educació a serveis i escoles
         • basat en el coneixement que impulsi la innovació en els projectes educatius
         • que fomenta la participació i treball col.laboratiu entre agents i famílies en xarxes educatives
         • que impulsa l’educació en família
         • i un servei per a guiar camins educatius i professionals.

 

La meva visió és ser un referent professional  de qualitat en assessorament i acompanyament d’accions i projectes educatius promoguts des de les administracions, o treballat junt els  centres educatius i suport de les famílies.

El meu objectiu és millorar junts l’educació des d’accions de l’administració, amb els centres educatius o amb les famílies. És acompanyar a les persones i institucions en projectes, seguint les noves polítiques i tendències en educació, i aplicar-ho als serveis, a centres educatius i a accions locals.

El centre dels meus projectes són les persones i vetllar pel seu benestar des de l’educació i l’orientació, des d’escoles bressol fins etapes escolars postobligatòries i accés al món laboral.

La meva missió és realitzar un seguiment i acompanyament proper de les persones i/o projectes educatius de centres, municipi i/o accions educatives de territori.

Donant un servei :

 • proactiu que fomenti la creació, transferència de coneixement per la millora conjunta de l’educació a serveis i escoles
 • basat en el coneixement que impulsi la innovació en els projectes educatius
 • que fomenta la participació i treball col.laboratiu entre agents i famílies en xarxes educatives
 • que impulsa l’educació en família
 • i un servei per a guiar camins educatius i professionals.
        •  

La meva visió és ser un referent professional  de qualitat en assessorament i acompanyament d’accions i projectes educatius promoguts des de les administracions, o treballat junt els  centres educatius i suport de les famílies.