RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ESTHER BALFAGÓN LÓPEZ (també el prestador)

NIF: 53072815Q

Adreça postal: Rambla del Turó nº 9, 4t 3a , 08390 Montgat, (Barcelona)

Correu electrònic: esther@estherbalfagon.com

Delegat de Protecció de Dades: El prestador.

Contacte DPD: El prestador.

ESTHER BALFAGÓN LÓPEZ, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT ESTHER BALFAGÓN LÓPEZ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ Amb caràcter general les relacions entre ESTHER BALFAGÓN LÓPEZ amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de de Barcelona.