SEGONS LA TIPOLOGIA DE SERVEI, PROJECTE I DESTINATARIS

.

.

> Treball en equip col.laboratiu i en xarxa.

..

> Dinamització de sessions grupals d’equips educatius, famílies i/o alumnes.

.

> Atenció individualitzada i seguiment personalitzat per l’orientació i acompanyament de les persones.

 

....——————————————   ———————————-    ———————————————-

ALTRES MANERES DE FER QUE CARACTERITZEN ELS MEUS SERVEIS

> Reunions de coordinació amb referents dels serveis d’educació i/o centres.
.
> Visites i seguiment del funcionament i model pedagògic de les escoles.
.
> Coneixement dels centres a partir de recollida d’informació, revisió i anàlisi de documentació i reunions d’equips i/o altres agents implicats en el funcionament dels centres.
.
> Assessorament, acompanyament i seguiment dels serveis/projectes o accions.
.
> Transferència de coneixements, tendències i bones pràctiques envers el servei/ projecte.
.
> Propostes de millores per l’actualització i suport en l’elaboració del servei/projectes.
.
> Utilització d’eines de treball compartides amb suport TIC.
.
> Contacte i seguiment acurat i adaptat a client.